Sound Healing Akadémia

Odborné miesto zamerané na vzdelávanie v oblasti liečby zvukom

Sound Healing Akadémia vznikla pre rozširovanie povedomia práce s liečivými frekvenciami. Ako miesto, kde nájdete overené&efektívne vzdelávanie sa, výrazný potenciál smerom k osobnostnej premene=rastu.

Pod pojem sound healing (slovenský ekvivalent liečba zvukom) patrí spektrum rezonančných nástrojov schopných svojimi frekvenciami ovplyvňovať naše fyzické a mentálne zdravie. Podladenosť=disharmóniu buniek+orgánov, prelaďujeme rezonančnými nástrojmi na harmóniu= prirodzené správanie sa buniek, orgánov, tzv. homeostáza.
Za najaktívnejšie nástroje schopné (pre)meniť disharmonickú frekvenciu považujeme spievajúce misky, gongy, šamanské bubny, rattles, a podobne.

Odborným školeniam v rámci liečby zvukom sa na Slovensku venujeme aktívne od roku 2019.

Medzi naše najvyhľadávanejšie kurzy patria Kurzy spievajúcich misiek (I., II., III.), Kurzy hry na gongy (I., II., III.), Kurz sound healing pre deti, Kurz šamanských techník, Kurz hry na indiánsku flautu.

V našej práci sa od počiatku založenia Sound Healingu na Slovensku (2017) sústredíme na výlučne kvalitné nástroje. Pracujeme s rezonančnými nástrojmi najvyššej kvality. Overení dodávatelia (Meinl Sonic Enegry), výrobcovia (Oetken Gongs), ako aj vlastná dielňa (šamanské hrkálky, pierka na vydymovanie) nás naučili, že základom kvality je neustále sa zväčšujúci objem informácií a radosť.

Sound Healing Akadémia okrem profesionálneho a informačne nasýteného vzdelania ponúka absolventom po dokončení najvyšších stupňov jednotlivých kurzov (Kurz Spievajúce Misky I.+II.+III., Kurz Gongy I.+II.+III., Sound Healing pre deti) zverejnenie mena, a kontaktu na našej webstránke, ako potenciál a referenciu do vašej budúcej profesionálnej práce s liečbou zvukom.
Sound Healing Akadémia 1-2x ročne pre absolventov kurzov organizuje špeciálne stretnutia, na podporu praxe a zdieľanie v rámci skupiny záujemcov o liečbu zvukom. Absolventov s ukončenými najvyššími stupňami kurzov pozývame na spolupráce a viaceré sound healing aktivity v rámci nášho zamerania a zázemia s rokmi overenou kvalitou práce so zvukom u nás na Slovensku aj v zahraničí.

Školenia vedú odborníci a zakladatelia sound healingu na Slovensku Lucia Nosko, a Martin Nosko.

V prípade otázok nás kontaktujte.

Individuálne vzdelávanie