SOUND HEALING SLOVAKIA v médiách

SOUND HEALING SLOVAKIA
v médiách

Postupom času dozrievame do takých otvorených bytostí, že meníme zaužívané stereotypy. Aj preto téma spirituality, osobnostného rozvoja, starostlivosti o duševné zdravie a mentálnu pohodu, presakujú do médií z roka na rok viac a viac. Je to súčasť nášho vývoja ako ľudstva. Súčasť veku vodnára, v ktorom sa nachádzame. Previbrovávame a prelaďujeme sa spoločne na vyššie vibrácie. Adekvátne k tomu sa v médiách oveľa viac preberajú témy spirituality. Máme veľkú radosť, že nás viaceré médiá oslovujú na rozhovory, pozývajú ako hostí do svojich relácií. Šíriť povedomie o sound healingu a pomôcť tak ďalším ľuďom je to, v čom vidíme veľký zmysel. Zároveň sme za to vďační, že môžeme a že nám dôverujú ako vydavatelia, produkční, atď, tak aj čitatelia, poslucháči a diváci. Krásne počúvanie, čítanie, sledovanie vám želáme.

podcasty na vypočutie

Vedome spolu 01 - úvod

Vedome SPOLU 02 - Ľubka Takáčová

  • authenticdevelopment.io
  • fitshaker.sk

televízne relácie

sound healing media foto
sound healing inkognito tv joj
sound healing inkognito joj tv

online média

tlačové média

  • meinlsonicenergy.com