Cenník

VŠETKY NAŠE TERAPIE SÚ AUTORSKÉ, ZOSTAVENÉ DO DNEŠNEJ PODOBY NA ZÁKLADE VZDELANOSTI, 10 ROČNEJ PRAXE A KVALITNÝCH VÝSLEDKOCH
Terapie pre jednu osobu
Individuálna Sound Healing Terapia 90min/120€, 120min/150€
Individuálna Shamanic Healing Terapia 90min/120€, 120min/150€
Terapie pre dve osoby
Individuálny Párový Sound Healing (dve osoby) 90min/180€, 120min/230€
Individuálny Párový Shamanic Healing (dve osoby) 90min/180€, 120min/230€
Terapie pre tri a viac osôb
Individuálna Sound Healing Terapia pre 3 osoby 90min/240€, 120min/od 280€
Terapie pre deti
Sound Healing pre deti 0-2 roky (dĺžka trvania terapie 20min) 1dieťa/55€, 2deti/75€
Sound Healing pre deti 2-6 rokov (dĺžka trvania terapie 30min) 1dieťa/60€, 2deti/90€
Sound Healing pre deti 6-12 rokov (dĺžka trvania terapie 35min) 1dieťa/70€, 2deti/100€
Shamanic Healing 6-12 rokov (dĺžka trvania terapie 35min) 1dieťa/70€
Skupinové healingy
Sound Healing 75min/35€
Gong Healing 75min/35€
Dvojhodinový Gong Healing 60€
Dvojhodinový Sound Healing 60€
4hodinový Gong Healing (1/2 Gong Puja) 109€
Firemné teambuildingy&workshopy vo vašich priestoroch
Cenová ponuka je vypracovaná na mieru podľa individuálnych potrieb. Kontaktujte nás na "info@soundhealingslovakia.sk"