Spievajúce Misky III. Práca s Energiou

Mnohé starodávne techniky liečenia prestávajú frekvenčne fungovať natoľko, aby dokázali mať liečivý dopad. Tento jav je dôsledkom zmeny vysokých frekvencií dopadajúcich na Zem.   (Kde) máme záruku, že frekvencie spievajúcich misiek sú v korelácii a v symbióze nových frekvencií dostačujúce a nerozpadajú sa ešte predtým ako by dokázali prejsť do jemnohmotných tiel?

-Pri hre na spievajúce misky sme sprostredkovateľom vysokovibračnej harmonickej frekvencie. Čo ak nastúpim na vlak vysokej frekvencie a nechám sa (pre)viez/sť do vyšších vrstiev energetických polí? Viem sa tam (z)orientovať? Môžem potenciálne priložit ruku k dielu, a posunúť/umiestniť/zacieliť frekvencie na vybrané miesto? Môžem všetku snahu vysokej frekvencie na (vy)liečenie zmariť?
    -Nie každá terapia&hranie so spievajúcimi miskami má na telo liečivý efekt. Prečo?
  • Ako vyskladať kvalitnú a *naozaj* liečivú terapiu so spievajúcimi miskami? (pozn.nie každé hranie má liečivý efekt!)
  • Aký je rozdiel medzi hraním a liečivým hraním?
  • V rámci frekvenčnej terapie dochádzame ku klientovi veľmi blízko. Kedy mi nízka frekvencia dokáže uškodiť?
  • Ako zabezpečím, že svojou (sklesnutou) náladou neovplyvním prúd liečivej rezonancie?
  • Spev je liečivá rezonancia tvorená našim fyzickým telom a energetickým polom. Spev zasahuje do našich emocionálnych tiel ako priamočiary šíp, ktorý rozštiepi emocionálne sľudy. Ako ho začať krok po kroku používať?
  • V čom tkvie a odkiaľ pramení skutočné majstrovstvo pri práci so spievajúcimi miskami?

-> rezervovať na kurz sa môžeš v časti rezervácie kliknutím na “Chcem Rezervovať” podľa dátumu kurzu uvedeného na hlavnej stránke

599.00 

/1 osoba

REZERVÁCIA NA VAMI VYBRANÚ HODINU/TERAPIU SA DÁ ZRUŠIŤ NAJNESKÔR 24 HODÍN PRED JEJ ZAČIATKOM. V PRÍPADE NEODHLÁSENIA, RESP. NEDOSTAVENIA SA NA TERMÍN HODINU HRADÍTE V PLNEJ VÝŠKE.