Program pre materské, základné a stredné školy

Autorský program Sound Healing pre deti je profesionálny komplexný edukačno-zážitkový  program s terapeutickými účinkami pre všetky vekové kategórie.

Celý autorský program vystavala Mgr. Lucia Nosko na základe najvyššieho medzinárodného vzdelania v oblasti liečby zvukom a dlhoročnej praxe s deťmi v materských školách ako aj individuálnej práce s deťmi.

Náš program ponúkame v štátnych a súkromných zariadeniach od roku 2016.

Program pre materské školy:

Autorský program Mgr. Lucie Nosko Sound Healing pre deti je výsledkom dlhoročnej praxe v aplikovaní sound healingu do oblasti predprimárneho vzdelávania.

Program pre materské školy trvá 30-35min. Opiera sa o interaktívnu zážitkovo-náučnú formu, pri ktorej prechádzame s deťmi jednotlivými fázami, pričom každá fáza má svoj zmysel a cieľ.  Zámerom je dosiahnutie harmónie u jednotlivca a rovnako aj v celej skupine.

Výsledky sú badateľné ihneď.

-> Prečo odporúčame sound healing pre deti?

-zlepšenie sústredenia

-významné zlepšenie rečových schopností

-eliminovanie dopadu traumatických zážitkov

-zmiernenie napätia

-zlepšenie spánku

-uvoľnenie stresu a strachu

-zlepšenie imunity

-podpora skupiny a kooperácie medzi rovesníkmi

-vhodné pre ADHD, autizmus, downov syndróm, a i.

Program pre základné školy

Náučno-zážitkový workshop s terapeutickým dopadom.

Program pre deti v základných školách je ideálny pre všetky deti, v štátnych, súkromných školách, ako aj pre školy a centrá vzdelávajúce deti so zdravotným znevýhodnením.

Výsledky sú badateľné ihneď.

-> Prečo odporúčame sound healing pre deti?

-zvýšenie kapacity a schopnosti sústrediť sa

-uvoľnenie stresu a napätia

-eliminovanie strachu

-zvedomenie svojich kvalít

-zlepšenie komunikácie

Program trvá podľa dohody, najviac však 1hodinu /formou workshopu, kedy sa deti môžu pýtať na to čo ich zaujíma, a tiež zdieľať svoje pocity, zážitky z hrania/

Program pre stredné školy

Náučno-zážitkový workshop s terapeutickým dopadom.

Hlavným bodom je relaxácia v ľahu /prípadne v sede/. Súčasťou workshopu je predstavenie sound healingu mladým ľuďom, a na záver priestor na otázky, zdieľanie.

Dĺžka programu 45-60min.

Výsledky sú badateľné ihneď

-> Prečo odporúčame sound healing pre deti?

-zvýšenie kapacity a schopnosti sústrediť sa

-uvoľnenie stresu a napätia

-eliminovanie strachu

-zvedomenie svojich kvalít

-zlepšenie komunikácie

 

Category