Čo je to ten Sound Healing?

Sound healing, alebo slovenský ekvivalent liečba zvukom, je veľmi stará metóda harmonizácie celého súboru našej existencie tu na zemi. Tzn. Priamy dopad má na telo, myseľ a ducha.

V dobe, keď som so sound healingom na Slovensku začínala, bol tento pojem jedna veľká neznáma. Nevzdala som sa ani po mesiacoch kladenia často nedôverčivých, niekedy i posmešných otázok čo to vlastne je. Rozhodla som sa posúvať povedomie o sound healingu na Slovensku v takej podobe akej som ho nacítila po svojich prvých učeniach v Nemecku.

Dnes už sound healing po rokoch praxe taká veľká neznáma nie je. A to je skvelé!

Pretože mnohí už vieme, a mnohí stále aj nevieme, ako veľmi je  terapia zvukom (a jej frekvenčné rozsahy) pre naše zdravie nepopierateľne prospešná.

V rámci frekvenčnej terapie pracujeme s rezonančnými nástrojmi. Tzn. Nejde o bežné hudobné nástroje, ale o nástroje (primárne gongy, spievajúce misky) vytvorené tak, aby dokázali šíriť harmonické frekvenčné vlny. Tie vchádzajú do nášho energetického  poľa a ďalej cez pokožku prenikajú vibračné vlny vysokej vibrácie do nášho fyzického tela, čím začnú ovplyvňovať aktuálnu frekvenciu buniek. Bunky pod stresom, tlakom a napätím sa správajú inak ako bunky v harmónii, a balanse, tzv. homeostáze. Normálne=zdravé správanie sa buniek v našom tele je mimo stresu a napätia. Otázka znie- vieme sa dostať počas bežného dňa mimo stres a napätie? Respektíve zaznamenáme signály tela, že sa pod stresom a napätím nachádzame? Na stres a s ním spojené (nežiaduce) účinky si dokážeme zvyknúť. Preto často vo výkone nezaregistrujeme, že naše telo je v neustálom kŕči a napätí.

Tento stav z dlhodobého hľadiska neprospieva zdravému fungovaniu jednotlivých orgánov, a častí tela. Preto nám telo ako výborný húkací prístroj spustí signalizáciu, na to, aby sme niečo zmenili, a opravili dlhodobo nevyhovujúci stav. Na to, aby sa naše stresované bunky nadýchli harmonického stavu stačí absolvovať už jednu skupinovú, prípadne individuálnu sound healing terapiu.

Po nej stav uvoľnenia, rovnováhy a vymanenia sa z pazúrov stresu trvá niekoľko dní, v istých prípadoch dokonca aj týždňov. Avšak ostatná práca je už na nás. Nespadnúť do toho istého kolotoča, ktorý moje telo, energetický systém a zahataná myseľ vyhodnocuje dlhodobo ako primárneho nepriateľa, a spúšťa záchranu života. Často aj produkovaním výraznej disharmónie v bunkách= choroby.

Sound healing nám tak dáva priestor nielen na uzdravenie sa, ale získavame príležitosť (s)poznávať sa, a tým prehlbovať vzťah so samým sebou. To sa skrýva pod frekventovaným slovným spojením -osobnostný rozvoj.

Transformácia prostredníctvom gong healingu, sound healingu, alebo čisto spievajúcimi miskami je citeľná už po prvých 10tich minútach. Liečba zvukom je tak veľmi prirodzená, a rýchla. Prebieha ako meditácia s veľmi vysokou variablitou harmonických= pre naše telo prirodzených frekvencií. Terapiu, ktorá má hmatateľné výsledky v živote jednotlivca dokáže zabezpečiť len fundovaný, vyškolený gong master. V opačnom prípade môže dôjsť aj k deštrukčnému „zápisu“ do tela, mysle, a ovplyvní tak frekvenciu duše.