Ste si istí, že je jedno, kto vám na rezonančné nástroje hrá?

Mnohí čo načreli do témy práce s gongami a spievajúcimi miskami, nemajú o nej v skutočnosti tušenia.

Neraz som započula tvrdenie, že je jedno, kto terapiu s gongom vykonáva. Je vraj jedno kto terapiu s miskami vykonáva. Dôležitý je údajne nástroj samotný a tam to začína aj končí.

Skutočne?

Ak ste sa s týmto tvrdením na Slovensku už stretli, na nejakej z konferencií, alebo na inej forme vzdelávania, alebo vám to povedal niekto, kto takúto terapiu poskytuje, vedzte, že ste sa stretli s niekým, kto o liečbe zvukom, a o predmetných nástrojoch nemá veľa informácií, a prakticky mu chýba elementárne vzdelanie.

Veľmi rýchlo vám spíšem fakty, ktoré nie je možné ignorovať, a cez jednoduché pozorumenie ich stačí uložiť do svojej pamäťovej jednotky.

Naši absolventi kurzov toto ovládajú.

Predtým než začneme potrebujeme vedieť to, čo rezonančné nástroje sú. Rezonančné nástroje nie sú hudobné nástroje. Aj keď u nás ich často dávajú do množiny hudobných nástrojov.  Avšak je medzi nimi výrazná diferencia. V skratke povedané, hudobné nástroje nedokážu samovoľne meniť tóny, a čas vydávania jednotlivého tónu je podmienený fyzickým rozozvučaním struny, klávesy a pod. Gongy a misky pracujú na diametrálne odlišnom princípe. Po údere, a teda rozozvučaní nástroja, už nemáme kontrolu nad tónmi a tiež ani na dĺžke vinúceho sa zvuku. Tieto atribúty tak nadväzujú na body spísané nižšie.

Rozhodne hra na gitare, alebo klavíri nie je to isté ako hra na gongu, alebo miske. Preto sa gongy a spievajúce misky veľmi nesprávne komunikujú ako hudobné nástroje. Od toho sa ďalej odvíjajú ďalšie (ne)pochopenia a mnohí spájajú celkom odlišné prístupy najmä čo sa vyuky a pochopenia nástroja týka do jednej kategórie.

Bod číslo jedna.

My sami sme rezonančný nástroj. Nemusíme ďaleko chodiť, stačí oprášiť učivo zo školskej biológie. V našom tele sa nachádzajú rezonančné priestory. Dôkazom je náš hlas. Naše rezonátory ako ústna, nosová dutina, hltan, bránica, lebka sú továrňou tvorby rezonancie, ktorú počujeme a teda, keď rozprávame, alebo spievame tvoríme vlny. Okrem toho sa nám frekvencie v tele a jeho jednotlivých častiach menia emóciami, spomienkami, myšlienkami, jedlom aké konzumujeme, vodou akú pijeme, a pod. Meníme, prelaďujeme, a posielame do vnútorného aj vonkajšieho priestoru tela spektrum rôznych frekvencií, ktoré majú svoje vlnenia, a teda rezonujú=kmitajú.

Bod číslo dva.

Z fyziky zasa poznáme, že rôzne vlnenia (a teda vlnenia napr. z dvoch zdrojov) sa navzájom ovplyvňujú. A výsledkom je teda kauzálna súvislosť medzi mnou, rezonančným nástrojom, alebo medzi dvoma rôznymi rezonančnými nástrojmi.

To znamená, že keď sa stretne jeden gong s druhým, navzájom ich vlnenia pri hraní spolu interagujú a vzniká výsledné vlnenie. Vzájomne sa množiny frekvencií, akási vznikajúca zvuková hmota ovplyvňujú.

Tak isto to funguje aj s frekvenciami spievajúcich misiek. A rovnako do tejto (sú)hry zasahujeme svojou rezonanciou aj my. Bez výnimky.

Aké frekvencie máme s takými hráme.

Názor, že je jedno, kto na tieto nástroje hrá, nemá oporu ani vo fyzike, ani v biológii, a ani z pohľadu energií.

V preklade také tvrdenie znamená, že sa prikláňame k tomu, že sme neživý stĺp, bez schopnosti meniť svoje energetické pole, ktoré je zložené zo súboru mnohých frekvencií. (mimochodom aj neživá hmota má svoju merateľnú frekvenciu)

Bod číslo tri.

Nevadí, že niekto niečo nevie. Nie je možné obsiahnuť všetko. Ale je možné aspoň dobre obsiahnuť niečo. Ale tento bod v societe nezmeníme. A preto by bolo fajn, keby sme zapli a aktivovali v sebe gombík Pochybovačnosť. A spochybňovali všetko čo počujeme, čo vidíme, čo čítame. Najmä vtedy, keď nevieme na základe dostatočného množstva informácií vyhodnotiť, či to, čo počujeme, vidíme alebo čo čítame je založené na kvalitnom obsahu získaným množstvom dát, alebo výrazne subjektívnom neznalom postoji.

Sound healing je obrovská skladačka zložená z množstva frekvencií, kde každá ovplyvňuje každú, a spolu tvoria jeden homogénny celok. Preto bude VŽDY sound healing u nás iný ako u Teba. Na všetkom vyššie spomenutom záleží. Každý detail robí chuť a dodáva šťavu. A veľa robí aj pravdivý dôvod, prečo sme sa cestou spoznávania týchto nástrojov vydali.

Nástroje nám to skôr či neskôr začnú zrkadliť a pretavovať do hmoty. Taká je práca s rezonanciou. Priamoúmerná. Žiadna sranda, ani kolotoč. Ale seriózna vec, schopná meniť veci k lepšiemu, a spokojne aj opačne.