Sound Healing Na Akútne Stavy

 • panické ataky
 • úzkosti
 • syndróm vyhoretia
 • mentálna anorexia
 • závislosti
 • potrat
 • rozvod/rozchod
 • nespavosť
 • onkologické ochorenie
 • sexuálne zneužívanie

Čo môžem očakávať po terapii?

 • instantné uvoľnenie a upokojenie
 • zlepšenie celkového stavu
 • prinavátenie radosti
 • sebadôvera/sebaistota
 • pochopenie problému

Dĺžka trvania terapie: 90 min

V prípade potreby urgentného termínu sa objednajte telefonicky.

150.00 

/1 osoba

REZERVÁCIA NA VAMI VYBRANÚ HODINU/TERAPIU SA DÁ ZRUŠIŤ NAJNESKÔR 24 HODÍN PRED JEJ ZAČIATKOM. V PRÍPADE NEODHLÁSENIA, RESP. NEDOSTAVENIA SA NA TERMÍN HODINU HRADÍTE V PLNEJ VÝŠKE.