Sound&Gong Healing dvojtýždňový

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus fdsa 

2 relaxácie Sound & Gong Healing/ v jednom týždni

4 relaxácie Sound & Gong Healing /počas dvoch týždňov

Trvanie jednej hlbokej relaxácie 45min

Vhodné pre všetkých /bez vekového obmedzenia, pre

začiatočníkov, pokročilých, deti, tehotné, pre ľudí so

stresom, depresiami, onkologických pacientov

29.99