Smudging Feather

Smudging Feather

Smudging feather, alebo vydymovacie pierka sú súčasťou očistných rituálov, či už pre vlastnú potrebu, alebo pri/po práci s klientami. Rozháňajú/posúvajú dym z bylín, ktoré pálime do bližšieho telesného konaktu, alebo konkrétneho miesta  v priestore

  • celková dĺžka – 33cm

20.00