Prinavrátenie Stratenej Životnej Energie - Soul Retrieval

Názov Terapie: Prinavrátenie Stratenej Životnej Energie – Soul Retrieval

Dĺžka trvania: 75 min

Kapacita: 1 osoba

Terapeut: Mgr. Martin Nosko

Dôležité: Po prihlásení sa na termín individuálnej terapie, napíšte prosím do poznámky, že máte záujem práve o túto terapiu. Nakliknete sa v rezerváciách na termíny pod názvom: Individuálna terapia s Martinom.

-> pre bližšie informácie o terapii si prečítaj popis nižšie

90.00 

/1 osoba

REZERVÁCIA NA VAMI VYBRANÚ HODINU/TERAPIU SA DÁ ZRUŠIŤ NAJNESKÔR 24 HODÍN PRED JEJ ZAČIATKOM. V PRÍPADE NEODHLÁSENIA, RESP. NEDOSTAVENIA SA NA TERMÍN HODINU HRADÍTE V PLNEJ VÝŠKE.

Každý jeden z nás s najväčšou pravdepodobnosťou počas života zažil moment/y, ktorý bol veľmi fyzicky alebo mentálne náročný. Najčastejšie sa jedná o vážne fyzické zranenia, zlomeniny, operácie, narkózy, … Alebo nečakané náhle informácie o smrtelnej chorobe, smrti blízkeho, rozchode, rozvode, straty zamestnania, bankrotu, alebo agresívneho kriku rodičov na nás, keď sme boli deti… V tieto momenty, na energetickej úrovni doslova odovzdávame časť našej životnej energie do priestoru, za účelom záchrany samého seba, aby sme neumreli, alebo aby sme sa nezbláznili.
Je to náš prirodzený, energetický ochranný mechanizmus. Indiáni hovoria, že v týchto momentoch odovzdávame časť našej duše.
Počas tejto terapie, za určitých postupov opäť prinavraciame odovzdanú životnú energiu, ktorá dni/mesiace/roky nebola našou súčasťou. Dávame jej možnosť, pokiaľ tak chce, vrátiť sa späť domov 🌀